Functioneel Blockchain Analist services

Functioneel Blockchain Analist

Functioneel Blockchain Analist

Blockchain groeit uit tot het buzzword in de tech industrie anno 2019. Bij TheLedger, onderdeel van de Cronos Groep, willen we maximaal inzetten op de groeiende vraag naar blockchainprojecten. Daarom zijn we op zoek naar onze new kid on the block. Wil je deel uitmaken van een gepassioneerd team van early adopters? Stel je dan nu kandidaat wanneer je rechterhersenhelft oplicht bij het volgende: Blockchain, een solide, decentraal systeem dat het mogelijk maakt om twee partijen zonder tussenkomst van derden een betrouwbaar uitgevoerde transactie te laten aangaan, anoniem en zonder hoge kosten. Deze “shared single sources of truth” zijn de bouwstenen van moderne cryptocurrencies & gedistribueerde databases (Bitcoin, Hyperledger, Ethereum, Multichain, BigChainDB…) maar vormen ook de inspiratie voor diverse state-of-the-art softwareprojecten.

Je bent...

 • Je kan goed communiceren naar een divers publiek: van management, over eindgebruikers, tot development.
 • Je bouwt snel een inzicht op in de noden van de klant en durft daarbij verder te denken dan wat de klant vraagt.
 • Je bent gestructureerd, sterk analytisch en in staat om prioriteiten te stellen.
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor verschillende klantsituaties.
 • Je houdt van een uitdaging.

Je wil...

Je takenpakket als blockchain analist bij TheLedger is erg divers. Vooreerst ben je verantwoordelijk voor de eerste afstemmingen met de business. Dit kan gaan van enkele werknemers binnen één bedrijf, tot een ecosysteem van instellingen die samen komen. Je verzorgt de workshops om hun business en/of ecosysteem te verduidelijken en te bekijken hoe blockchain daarbinnen een meerwaarde kan bieden. Je realiseert je hierbij dat sommige klanten verder staan in het begrijpen van het potentieel van Blockchain en het detecteren van de juiste Blockchain opportuniteiten, dan anderen. Samen met de klant stel je prioriteiten binnen het project en baken je de scope af. Vervolgens ga je een niveau dieper en werk je op een agile manier de functionele analyses uit, dewelke je dan overbrengt naar development. Je bouwt hierbij snel inzicht op in de noden en de complexiteiten van de klant. Je verzorgt de tussentijdse demo’s bij de klant en verwerkt hun feedback in je analyses. Bij afronding van projecten verzorg je presentaties naar het management bij de klant.

Je verliest bij je afstemmingen de lange termijnvisie niet uit het oog. Je denkt samen met de klant na over wat de geleverde oplossing betekent binnen het bedrijf of het ecosysteem, en bekijkt met hen hoe een dergelijk systeem kan beheerd worden. Bovendien denk je samen met je technische collega’s na over welke stappen nodig zijn om de applicatie productie-waardig te maken.

Je brengt...

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring als analist.
 • Je hebt reeds enkele jaren ervaring met het faciliteren van workshops.
 • Je beschikt over de nodige rugzak van analysetechnieken, dit zowel op business als functioneel vlak. Je bent gewoon om met modellen te werken (bv. UML, BPMN, …) en zaken visueel voor te stellen. Je verliest daarbij de non functional requirements niet uit het oog.
 • Je past op een pragmatische manier de juiste technieken toe volgens de noden van de klant.
 • Je hebt ervaring in een agile omgeving, maar verliest de lange termijnvisie niet uit het oog.
 • Je denkt actief mee over de architectuur van de applicaties die je bouwt.
 • Je vormt de brug tussen business en IT.
 • Je weet wat blockchain is, en bent getriggerd om samen met klanten te bekijken hoe deze technologie hun business of sector kan veranderen.

Je vindt...

TheLedger is een opstartend bedrijf, met een vlakke structuur en de nodige flexibiliteit. Als team werken we samen aan leuke, nieuwe en uitdagende projecten. Je wordt hier absoluut niet in een hokje geduwd, en kan je eigen talenten hier zeker laten groeien. Bij TheLedger kun je daarenboven rekenen op de steun van je collega’s. Zij hebben al heel wat ervaring met blockchain projecten en vormen binnen België en Nederland een Blockchain kenniscentrum. Blockchain is een nieuwe en intrigeerde technologie, wat zorgt voor een open community in volle ontwikkeling. Blockchain zorgt voor een nieuwe manier van denken, en een nieuwe manier van kijken naar de business of het ecosysteem. Dit maakt je takenpakket opnieuw erg divers en geeft je de nodige uitdagingen in je opdracht. Afhankelijk van de noden van de klant zal je takenpakket er ook wat anders uitzien. De projecten kunnen reiken van proof-of-concepts tot het lanceren van nieuwe applicaties.

Share this opportunity
Available on Jobbox.be